Instytucje Wspierające

Pomysł na Bunkier Sztuki wynikał z zupełnie nowego spojrzenia na potencjał, jaki to miejsce miało i ma: jest nie tylko największą galerią w województwie małopolskim, ale również największą galerią miejską w kraju. Zasadniczym celem stało się wykreowanie centrum sztuki współczesnej, wykraczającego swoją działalnością poza lokalność Krakowa, funkcjonującego według standardów zachodnich instytucji o podobnym profilu zarówno pod względem jakości merytorycznej, jak i profesjonalizmu w realizacji ekspozycji.Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest instytucją naukowo-badawczą i oświatową. Gromadzi, opracowuje, przechowuje i konserwuje zabytki archeologiczne oraz upowszechnia wiedzę o dziejach i kulturze najstarszych społeczeństw. Prowadzi badania wykopaliskowe i prace ratowniczo-konserwatorskie. Działalność merytoryczną prowadzą działy naukowe i pracownie specjalistyczne. Działalność oświatowa Muzeum prowadzona jest poprzez popularyzację wiedzy archeologicznej za pośrednictwem wystaw stałych i czasowych oraz poprzez odczyty, pogadanki, prelekcje...Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. Muzeum wypełnia ją przez gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury z dziedziny fotografii, techniki i technologii fotografii oraz sztuki fotograficznej.
Muzeum organizuje wystawy, popularyzuje wiedzę, prowadzi badania naukowe i działania edukacyjne i w tym celu współdziała na niwie regionalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury i sztuki, urzędami i firmami oraz stowarzyszeniami muzealniczymi.


 Teatr Nowy w Krakowie założony w 2006 r. jako stowarzyszenie non-profit, które wszystkie wypracowane środki przeznacza na bieżącą działalność i cele statutowe, m.in. promocję nowej dramaturgii, promocję młodych artystów, działania edukacyjne z dziedziny sztuki, przeciwdziałanie wykluczeniom.


Żydowskie Muzeum Galicja powstało, by upamiętnić ofiary Holokaustu oraz ukazać historię i kulturę Żydów z nowej perspektywy. Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy miasta. Jesteśmy instytucją pożytku publicznego zarejestrowaną w Polsce i Wielkiej Brytanii. Naszym celem jest rewizja tradycyjnych stereotypów dotyczących żydowskiej przeszłości w Polsce oraz pomoc zarówno Polakom jak i Żydom w zrozumieniu własnej historii.
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie – teatr w Krakowie, narodowa instytucja kultury, drugi najstarszy teatr w Polsce. Obok Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Wybrzeże w Gdańsku jest jedną z trzech narodowych scen dramatycznych, podlegających bezpośrednio Ministrowi Kultury.


Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  rozpoczęło swoją działalność w roku 1782 jako Gabinet Historii Naturalnej. Przez 184 lata siedziba Gabinetu znajdowała się przy ulicy Świętej Anny 6 w Krakowie. W 1967 roku wystawa została przeniesiona na ul. R. Ingardena 6 (dawniej Krupnicza 50), gdzie znajduje się do dzisiaj. Obecnie w hali Muzeum Zoologicznego na ulicy Ingardena znajduje się licząca około 7000 eksponatów wystawa zwierząt z większości grup systematycznych, począwszy od jamochłonów a na ssakach kończąc. Ze względu na przekrojowy charakter wystawa ta jest dobrym uzupełnieniem materiału dydaktycznego dla szkół i studentów. Dodatkowa ekspozycja na ulicy Grodzkiej prezentuje efektowne muszle i motyle tropikalne i jest chętnie odwiedzana przez rodziny z dziećmi, ale też przez kolekcjonerów i miłośników tych zwierząt.Muzeum Farmacji w Krakowie powstało w 1946 roku. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był dr Stanisław Proń, ówczesny radca prawny i dyrektor administracyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Do końca lat 80-tych Muzeum mieściło się w kamienicy przy ul. Basztowej 3, gdzie warunki ekspozycyjne (kilka niezbyt jasnych pokojów) nie były optymalne. Warunki te poprawiły się radykalnie, kiedy zbiory Muzeum zostały przeniesione do wyremontowanej kamienicy przy ul. Floriańskiej 25.

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie mieści się w Ośrodku Badawczym w Krakowie stanowiącym część Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (ul. Twarda 51/55). Muzeum Geologiczne posiada, opracowuje i udostępnia do badań archiwa zawierające cenne zbiory geologiczne oraz prowadzi ekspozycje.

Celem działania Teatru Mumerus jest rzeczywiste poszukiwanie nowych form teatralnych, łączenie Teatru z innych sztukami oraz poszukiwanie nowych przestrzeni społecznych dla istnienia teatru. Stowarzyszenie programowo realizuje tylko rzeczy nowe, ryzykowne - starając się w ten sposób nawiązać do tradycji awangardy teatralnej. Również programowo Stowarzyszenie nie realizuje jakichkolwiek rzeczy będących przedmiotem wszelakich mód kulturalnych.
 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, gromadzi żywe okazy fauny i flory z najodleglejszych zakątków świata, tworząc najbardziej egzotyczne miejsce w Krakowie i jedyny tego typu obiekt w Polsce.
Węże, także i te jadowite (jedyna tego typu ekspozycja w Polsce!), ogromne żółwie, jaszczurki, warany, tropikalne żaby, kameleony, rekin bambusowy, a także różne gatunki pająków i stawonogów, egzotyczne ryby, koniki morskie, rozdymki, rozgwiazdy, koralowce, ukwiały i jedne z najmniejszych na świecie małpek to tylko niewielka część kolekcji.Opera Krakowska mieści się we własnej siedzibie, powstałej w miejscu sceny operetkowej przy ul. Lubicz. Nowy gmach projektu Romualda Loeglera powstał w latach 2004-2008 ze środków Unii Europejskiej przy wsparciu Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność sceny zainaugurowała w dniu 13 grudnia 2008 premiera "Diabłów z Loudun" Krzysztofa Pendereckiego.

 Kino Agrafka to klimatyczne i zarazem nowoczesne kino znajdujące się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Krowoderskiej 8 w Krakowie.
Miejsce to posiada kilkudziesięcioletnią tradycję kinową. W 1959 roku uruchomiono kino Zuch, które grało głównie seanse szkolne. W 1978 roku kino zyskało nową nazwę: Szkolne kino Studyjne, a od 1996 funkcjonowało pod nazwą Paradox. W czerwcu 2009 roku Centrum Młodzieży zmieniło swój adres zamykając kino.
We wrześniu 2009 roku, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison kontynuując tradycje kinowe tego miejsca, uruchomiła nowe kino - kino Agrafka.


Teatr Ludowy jest jednym z najmłodszych teatrów Krakowa - otwarty został 3 grudnia 1955 roku, pierwszą premierą byli "Krakowiacy i Górale" Wojciecha Bogusławskiego. Pierwszym dyrektorem Teatru została reżyserka - Krystyna Skuszanka, która w ciągu kilku lat swej działalności, wraz z Jerzym Krassowskim - reżyserem i Józefem Szajną, podniosła Teatr Ludowy do rangi jednej z najwybitniejszych i najbardziej interesujących scen dramatycznych w Polsce o wyraźnym obliczu filozoficzno- ideowym.

KINO STUDYJNE SFINKS istnieje od 1958r. Co prawda nie zachowały się na ten temat żadne dokumenty, ale pamięć dawnych pracowników i mieszkańców Nowej Huty pozwala odgrzebać każdą zapomnianą datę…  Sfinks jest dzisiaj ostatnim tradycyjnym kinem w Nowej Hucie. A to zobowiązuje. Staramy  się więc pokazywać filmy interesujące, wartościowe, o wysokich walorach artystycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem kina europejskiego. No i oczywiście – dobrą rozrywkę.

W styczniu 2005 roku Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha rozpoczęło nowy etap swojej działalności. Powołane do życia w 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz, przez dziesięć lat było oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, a zarazem miejscem, w którym Fundacja Kyoto-Kraków aktywnie promowała kulturę, sztukę i technikę Japonii. W 2005 roku decyzją Ministra Kultury Centrum Manggha zostało wyodrębnione ze struktur Muzeum i do 1 września 2007 roku działało jako samodzielna placówka kultury. Od 1 września 2007 roku Centrum Manggha zmieniło swój status na muzeum, które w perspektywie ma pełnić rolę europejskiego ośrodka Dalekiego Wschodu.

Muzeum Inżynierii Miejskiej, założone przez Gminę Miasta Kraków w 1998 roku, gromadzi obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki z obszaru historii techniki. Muzeum realizuje podstawowe statutowe cele: gromadzi, opracowuje, dokumentuje i upowszechnia obiekty z zakresu historii techniki, technologii, przemysłu  i inżynierii miejskiej. Zbiory muzealne obejmują przedmioty ilustrujące wspomniane dziedziny wytwórczości człowieka, koncentrując się przede wszystkim na zachowaniu polskiego dziedzictwa technicznego. Ekspozycje Muzeum prezentowane są w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i elektrycznego.

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
to plenerowa ekspozycja około pięćdziesięciu instalacji edukacyjnych, usytuowana w wydzielonej części krakowskiego Parku Lotników Polskich. Wśród parkowej zieleni znajdują się oryginalne, duże urządzenia,
których zadaniem jest pobudzać do myślenia i uczyć, ale również, co nie mniej ważne, bawić tak, by przyswajanie wiedzy i refleksja nad prawami natury stała się przyjemnością, niezależnie od wieku.

Zamek Królewski na Wawelu
– Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury pod numerem 21/92 oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów pod numerem 16/98. Zamek działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury (Dz.Urz.MKiDN nr 4 poz.7 z 2000 roku).
Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej.Basen AGH jest nowoczesnym kompleksem sportowo - rekreacyjnym zlokalizowanym w obrębie Miasteczka Studenckiego AGH. Oferuje szeroki asortyment atrakcji. Do Państwa dyspozycji oddaliśmy: basen sportowy, basen szkoleniowy, basen rekreacyjny, hydromasaże, jacuzzi, zjeżdżalnię, sauny. Nasi wykwalifikowani pracownicy nauczą Państwa pływać oraz pomogą doskonalić styl.


Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r., jest obecnie najstarszy w Polsce. Od ponad dwustu lat odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz "żywe muzeum" flory świata odwiedzane co roku przez tysiące osób.Muzeum Historyczne Miasta Krakowa należy do typu muzeów miejskich. Radni Krakowa już w XIX w. podjęli wysiłek stworzenia własnego muzeum historycznego. Inicjatywa utworzenia muzeum gromadzącego miejskie pamiątki pojawiła się w latach 60. XIX w. Powołane przez Radę Miasta w 1890 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa rozpoczęło gromadzenie zbiorów, a powstałe w 1897 r. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa poparło inicjatywę tworzenia muzeum. Pracownicy Archiwum, tacy jak prof. Stanisław Krzyżanowski i dr Adam Chmiel, aktywnie uczestniczyli w tworzeniu zbiorów dla przyszłego Muzeum Historycznego. Składały się na nie kolekcja ikonografii Krakowa, portrety wybitnych i zasłużonych obywateli miasta, ryciny, przedmioty zabytkowe i dokumenty związane z działalnością cechów, tłoki pieczętne, numizmaty i medale, okazy broni i inne zabytki kultury materialnej, związane z przeszłością Krakowa.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego  w Krakowie
- Pierwsze wzmianki o próbach tworzenia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Krakowie pochodzą z końca wieku XVIII. Jednak Orkiestra Symfoniczna - o statusie zawodowego zespołu pod kierownictwem Feliksa Nowowiejskiego - powstała dopiero w 1909 i działała aż do września 1939 roku. W okresie swojego trzydziestoletniego istnienia była agendą Związku Zawodowego Muzyków Polskich w Krakowie, zrzeszając muzyków zawodowych pracujących w różnych lokalach, kawiarniach i w niemych kinach. Związek miał na celu obronę interesów bytowych zrzeszonych muzyków, dbałość o poziom artystyczny ich produkcji oraz propagowanie w społeczeństwie kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów symfonicznych.


Kino Pod Baranami mieści się w Pałacu Pod Baranami – jednym z najstarszych krakowskich pałaców, należącym do rodziny Potockich. Kino rozpoczęło działalność w 1969 roku. 1 października 1993 roku, Kino stało się częścią Centrum Filmowego Graffiti, które prowadziło go do 2003 roku. Obecnie Kino jest jednostką samodzielną, ale zachowało klimat i ambicje repertuarowe z czasów Graffiti.
 Kabaret LOCH CAMELOT to dziś miejsce, w którym zatrzymują się wycieczki odwiedzające Kraków. W tym „teatrze dziwnym” w Zaułku Niewiernego Tomasza (nazwa nadana przez artystów Lochu) powstaje wiele przedsięwzięć i zjawisk artystycznych o różnorodnym charakterze. Prowadzi go nierozłączny tandem: Kazimierz Madej – dyrektor, scenograf i reżyser, oraz Ewa Kornecka – dyrektor muzyczny, kompozytor i pedagog.
Historia Teatru Bagatela sięga roku 1918, kiedy to Marian Dąbrowski, wydawca i redaktor krakowskiego "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" zainicjował powstanie sceny. Budynek zaprojektował w latach 1918 - 1919 architekt Janusz Zarzecki, a wnętrza zaprojektował malarz i dekorator Henryk UziembłoMuzeum Etnograficzne w Krakowie zostało otwarte 19 lutego 1911 roku. Swoje powstanie zawdzięcza niestrudzonym wysiłkom Seweryna Udzieli – nauczyciela, etnografa-amatora i kolekcjonera wytworów kultury ludowej. Pragnął on „ocalić od zagłady przeżytki przeszłości znikające bezpowrotnie”.

Powstanie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie związane jest z zorganizowaniem w 1964 roku przez Aeroklub Krakowski wielkiej Wystawy Lotniczej na terenie byłego lotniska Rakowice-Czyżyny. W związku z tym do Krakowa od 1963 roku zaczęto zwozić eksponaty lotnicze, które były już wcześniej, od zakończenia działań wojennych, gromadzone z myślą o przyszłym muzeum lotnictwa. Z jego organizacją po zakończeniu drugiej wojny światowej były wielkie kłopoty z uwagi na małe zainteresowanie tym tematem odpowiednich władz. Dopiero warunki stworzone dla tych zbiorów w Krakowie, pozwoliły na realizację tego zamierzenia.


Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i w Izraelu. Spółka Cinema City jest także aktywna w segmentach związanych z kinami: reklamy kinowej oraz dystrybucji filmów. Spółka dystrybuuje filmy na płytach DVD w Izraelu.Piwnica pod Baranami – krakowski kabaret, działający od 1956. W Piwnicy powstawały przez lata piosenki i krótkie formy sceniczne. Założony m.in. przez Piotra Skrzyneckiego (właściwie przez kilkoro studentów krakowskich uczelni) w 1956 w piwnicach Pałacu pod Baranami pierwotnie miał być miejscem spotkań krakowskich studentów. Oficjalnie Piwnicę otwarto 26 maja 1956. Wśród założycieli Piwnicy byli także, m. in. Bronisław Chromy i Krzysztof Penderecki.

Początki Krakowskiej Opery Kameralnej sięgają 1991 roku. Do 2000 roku, nie posiadając stałej siedziby, występuje gościnnie w kraju i za granicą, zarówno w naturalnych przestrzeniach, w których dawne utwory mogą funkcjonować w sposób najpełniejszy (zamki, pałace, wnętrza muzealne, historyczne plenery, kościoły), jak również we wnętrzach teatralnych.
Sinfonietta Cracovia to zespół, który łączy w sobie niesłychaną żywiołowość z profesjonalizmem najwyższej próby. Potencjał artystyczny i młodość orkiestry oraz jej otwartość na wszelkie dziedziny i wymiary muzyki, jak również łatwość, z jaką przenosi się od repertuaru kameralnego do pełnej symfoniki – stawiają ją w rzędzie najwybitniejszych zespołów kameralnych w Polsce i w Europie, gdzie ma znakomite notowania wśród melomanów i recenzentów.
Centrum Kultury "Rotunda" to znany i ceniony organizator imprez o charakterze artystycznym. Ponieważ znamy się świetnie na organizacji dużych i poważnych przedsięwzięć a przez lata naszą ulubioną dyscypliną stały się festiwale możemy podjąć się zorganizowania dla Państwa:

- imprezy firmowej w niebanalnej oprawie urozmaiconej występem kabaretowym, koncertem i innymi atrakcjami,

- spotkania integracyjnego dla pracowników,

- konferencji,

- bankietu.

WebRep
 
WebRep
Ogólna ocena reputacji
 
Comments